بسته اعتباری آگاه

پاسخ سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۷۰۱۰
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : با توجه به گزارش شهریور ماه شبریز کدام یک از محصولات شرکت در این دوره بیشترین تعداد فروش را داشته است؟
❌ گزینه ۱: نفت سفید
❌ گزینه ۲: بنزین یورو ۴
❌ گزینه ۳: نفت کوره
✅ گزینه ۴: نفت گاز

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۷۰۱۱
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ – تا ساعت
❔سوال :کدام یک از محصولات شرکت کیادر شهریور ماه بیشترین تعداد فروش صادراتی را داشته است؟
❌گزینه ۱: الکترود CO۲
❌گزینه ۲: الکترود روتیلی
❌گزینه ۳: الکترود قلیایی
✅گزینه ۴: هیچکدام