پاسخ سوالات باشگاه کارگزاری آگاه تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۹۰۰۱
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : کدام شرکت بیمه ای در مهر ماه خسارت بیشتری بابت مهندسی پرداخت کرده است؟
❌گزینه ۱: ما
❌گزینه ۲: البرز
❌گزینه ۳: سامان
✅گزینه ۴: آسیا

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۹۰۰۲
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : گروه کدام نماد به سایر متفاوت است؟
❌گزینه ۱: فجهان
❌گزینه ۲: فولاد
❌گزینه ۳: وسدید
✅گزینه ۴: وگردش

🎁 برای استفاده از تخفیفات سطح ۱۰ باشگاه آگاه کد AQ4073 را در قسمت معرف وارد نمایید.

🤖اولین و معتبرترین ربات معاملات بسته های اعتباری ، وام ، امتیاز 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
https://telegram.me/bashgahagahbot?start=972325759
🔗کانال پاسخ سوالات باشگاه مشتریان آگاه
https://t.me/bashgahagahanswer
دسترسی به سایت
https://bashgahagahbot.ir

پاسخ سوالات باشگاه کارگزاری آگاه تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۸۰۴۸
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : کدامیک از محصولات خمحور در گزینه ها در مهر ماه بیشترین تعداد تولید داخلی را داشته است؟
❌گزینه ۱: انواع اکسل کامیون و اتوبوس
❌گزینه ۲: اکسل کامیونت و مینی بوس
✅گزینه ۳: انواع قطعات ماشینکاری
❌گزینه ۴: انواع اکسل وانت،پیکاپ و آفرود

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۸۰۴۹
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : پوسته سر سیلندر از محصولات شرکت خریخت، در کدام دوره بیشترین تعداد فروش داخلی را داشته است؟
✅گزینه ۱: مهر ۱۴۰۰

❌گزینه ۲: شهریور ۱۴۰۰

❌گزینه ۳: مرداد ۱۴۰۰

❌گزینه ۴: تیر ۱۴۰۰

🎁 برای استفاده از تخفیفات سطح ۱۰ باشگاه آگاه کد AQ4073 را در قسمت معرف وارد نمایید.

🤖اولین و معتبرترین ربات معاملات بسته های اعتباری ، وام ، امتیاز 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
https://telegram.me/bashgahagahbot?start=972325759
🔗کانال پاسخ سوالات باشگاه مشتریان آگاه
https://t.me/bashgahagahanswer
دسترسی به سایت
https://bashgahagahbot.ir

پاسخ سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ۱۴۰۰/۰۸/۲۵

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۸۰۴۱
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : پتروشیمی بوعلی در کدام ماه بیشترین تعداد تولید داخلی محصول رافینیت را داشته است؟
✅گزینه ۱: مهر
❌گزینه ۲: شهریور
❌گزینه ۳: مرداد
❌گزینه ۴: تیر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۸۰۴۲
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : کدامیک از محصولات شمواد در مهر ماه فروش صادراتی داشته است؟
❌گزینه ۱: دی ام تی مذاب
❌گزینه ۲: دی ام تی جامد
❌گزینه ۳: DOTP
✅گزینه ۴: هیچ کدام

🎁 برای استفاده از تخفیفات سطح ۱۰ باشگاه آگاه کد AQ4073 را در قسمت معرف وارد نمایید.

🤖اولین و معتبرترین ربات معاملات بسته های اعتباری ، وام ، امتیاز 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
https://telegram.me/bashgahagahbot?start=972325759
🔗کانال پاسخ سوالات باشگاه مشتریان آگاه
https://t.me/bashgahagahanswer
دسترسی به سایت
https://bashgahagahbot.ir

پاسخ سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۸۰۳۹
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال :بزرگترین سهامدار عمده شپنا کدام گزینه است؟
❌گزینه ۱: شرکت توسعه سرمایه رفاه
❌گزینه ۲: شرکت پالایش نفت جی
✅گزینه ۳: شرکت آوای پردیس سلامت
❌گزینه ۴: بانک تجارت

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۸۰۴۰
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : موضوع افشای اطلاعات با اهمیت سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت سبحان دارو، دریافت مجوز تغییر چند درصدی در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات است؟
❌گزینه ۱: بیش از ۵%
✅گزینه ۲: بیش از ۱۰%
❌گزینه ۳: بیش از ۱۵%
❌گزینه ۴: بیش از ۲۰%

🎁 برای استفاده از تخفیفات سطح ۱۰ باشگاه آگاه کد AQ4073 را در قسمت معرف وارد نمایید.

🤖اولین و معتبرترین ربات معاملات بسته های اعتباری ، وام ، امتیاز 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
https://telegram.me/bashgahagahbot?start=972325759
🔗کانال پاسخ سوالات باشگاه مشتریان آگاه
https://t.me/bashgahagahanswer
دسترسی به سایت
https://bashgahagahbot.ir

پاسخ سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۸۰۳۷
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : کدام یک از محصولات کپشیر در مهر ماه فروش صادراتی داشته است؟
✅گزینه ۱: پشم شیشه
❌گزینه ۲: عایق لوله
❌گزینه ۳: ایزوگام
❌گزینه ۴: هیچکدام از محصولات در این دوره فروش صادراتی نداشته است.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۸۰۳۸
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال :کدام یک از محصولات بنیرو در مهر ماه بیشترین تعداد فروش داخلی را داشته است؟
✅گزینه ۱: انواع ترانس های اندازه گیری جریان و ولتاژ
❌گزینه ۲: انواع بوشینگ خازنی
❌گزینه ۳: محصولات غیرترانس
❌گزینه ۴: کلید قطع و وصل ژنراتور GCB

🎁 برای استفاده از تخفیفات سطح ۱۰ باشگاه آگاه کد AQ4073 را در قسمت معرف وارد نمایید.

🤖اولین و معتبرترین ربات معاملات بسته های اعتباری ، وام ، امتیاز 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
https://telegram.me/bashgahagahbot?start=972325759
🔗کانال پاسخ سوالات باشگاه مشتریان آگاه
https://t.me/bashgahagahanswer
دسترسی به سایت
https://bashgahagahbot.ir

پاسخ سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ۱۴۰۰/۰۸/۰۴

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۸۰۰۸
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : کاغذ قهوه ای تولید شهریور ماه کدام گزینه است؟
❌گزینه ۱: چخزر

✅گزینه ۲: چکاوه

❌گزینه ۳: چکاپا

❌گزینه ۴: هیچکدام

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۸۰۰۹
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : “فجر” در کدام ماه بیشترین تعداد تولید نورد سرد را داشته است؟
❌گزینه ۱: مهر

✅گزینه ۲: شهریور

❌گزینه ۳: مرداد

❌گزینه ۴: تیر

🎁 برای استفاده از تخفیفات سطح ۱۰ باشگاه آگاه کد AQ4073 را در قسمت معرف وارد نمایید.

🤖اولین و معتبرترین ربات معاملات بسته های اعتباری ، وام ، امتیاز 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
https://telegram.me/bashgahagahbot?start=972325759
🔗کانال پاسخ سوالات باشگاه مشتریان آگاه
https://t.me/bashgahagahanswer
دسترسی به سایت
https://bashgahagahbot.ir

پاسخ سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۸۰۰۶
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : کدامیک از محصولات ساراب در مهر ماه فروش صادراتی داشته است؟
❌گزینه ۱: سیمان فله تیپ ۲
❌گزینه ۲: سیمان پاکتی تیپ ۲
❌گزینه ۳: کلینکر
✅گزینه ۴: هیچکدام

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۸۰۰۷
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : موضوع افشای اطلاعات با اهمیت سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت بیمه آسیا، مزایده فروش ملک در کدام منطقه تهران است؟
❌گزینه ۱: بوعلی
❌گزینه ۲: الهیه
✅گزینه ۳: ولنجک
❌گزینه ۴: کوهسار

🎁 برای استفاده از تخفیفات سطح ۱۰ باشگاه آگاه کد AQ4073 را در قسمت معرف وارد نمایید.

🤖اولین و معتبرترین ربات معاملات بسته های اعتباری ، وام ، امتیاز 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
https://telegram.me/bashgahagahbot?start=972325759
🔗کانال پاسخ سوالات باشگاه مشتریان آگاه
https://t.me/bashgahagahanswer
دسترسی به سایت
https://bashgahagahbot.ir

پاسخ سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۷۰۳۹
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : شرکت فسوژ، در کدام ماه بیشترین تعداد فروش محصول خاک بوکسیت را داشته است؟
❌گزینه ۱: شهریور

✅گزینه ۲: مرداد

❌گزینه ۳: تیر

❌گزینه ۴: خرداد

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۷۰۴۰
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : موضوع افشای اطلاعات با اهمیت سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت زامیاد، دریافت مجوز تغییر چند درصدی در نرخ فروش خدمات است؟
❌گزینه ۱: بیش از ۵ درصد
✅گزینه ۲: بیش از ۱۰ درصد
❌گزینه ۳: بیش از ۱۵درصد
❌گزینه ۴: بیش از ۲۰ درصد

🎁 برای استفاده از تخفیفات سطح ۱۰ باشگاه آگاه کد AQ4073 را در قسمت معرف وارد نمایید.

🤖اولین و معتبرترین ربات معاملات بسته های اعتباری ، وام ، امتیاز 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
https://telegram.me/bashgahagahbot?start=972325759
🔗کانال پاسخ سوالات باشگاه مشتریان آگاه
https://t.me/bashgahagahanswer
دسترسی به سایت
https://bashgahagahbot.ir

پاسخ سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۷۰۳۳
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت ارفع ، هدف از توقف فعالیت ۴۵ روزه واحد احیا چیست؟
✅گزینه ۱: ارتقاء ظرفیت تولید واحد از ۸۰۰ هزار تن در سال به ۱.۲ میلیون تن در سال
❌گزینه ۲: ارتقاء ظرفیت تولید واحد از ۸۰۰ هزار تن در سال به ۱ میلیون تن در سال
❌گزینه ۳: ارتقاء ظرفیت تولید واحد از ۸۰۰ هزار تن در سال به ۲ میلیون تن در سال
❌گزینه ۴: ارتقاء ظرفیت تولید واحد از ۸۰۰ هزار تن در سال به ۲.۱ میلیون تن در سال

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۷۰۳۴
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بانک شهر ، شرایط فروش املاک مازاد بانک شهر چگونه است؟
❌گزینه ۱: نقد
❌گزینه ۲: اقساط
✅گزینه ۳: نقد، نقد و اقساط
❌گزینه ۴: هیچکدام

🎁 برای استفاده از تخفیفات سطح ۱۰ باشگاه آگاه کد AQ4073 را در قسمت معرف وارد نمایید.

🤖اولین و معتبرترین ربات معاملات بسته های اعتباری ، وام ، امتیاز 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
https://telegram.me/bashgahagahbot?start=972325759
🔗کانال پاسخ سوالات باشگاه مشتریان آگاه
https://t.me/bashgahagahanswer
دسترسی به سایت
https://bashgahagahbot.ir

پاسخ سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۷۰۲۷
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : با توجه به گزارش شهریور ماه شرکت شلرد ، کدام گزینه صحیح نیست؟
❌ گزینه ۱: اوره گرانول بیشترین تعداد فروش داخلی را در این دوره داشته است.
❌ گزینه ۲: آمونیاک مایع بیشترین تعداد فروش صادراتی را در این دوره داشته است.
❌ گزینه ۳: از تولیدات این شرکت فقط آمونیاک مایع در این دوره فروش صادراتی داشته است.
✅ گزینه ۴: مجموع فروش صادراتی از مجموع فروش داخلی در این دوره بیشتر بوده است.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۷۰۲۸
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : با توجه به گزارش شهریور ماه شرکت شصفها کدامیک از محصولات شرکت در این دوره بیشترین تعداد تولید صادراتی را داشته است؟
❌ گزینه ۱: انیدرید فتالیک
✅ گزینه ۲: تولوئن
❌ گزینه ۳: مخلوط زایلین
❌ گزینه ۴: پارازایلین

🎁 برای استفاده از تخفیفات سطح ۱۰ باشگاه آگاه کد AQ4073 را در قسمت معرف وارد نمایید.

🤖اولین و معتبرترین ربات معاملات بسته های اعتباری ، وام ، امتیاز 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
https://telegram.me/bashgahagahbot?start=972325759
🔗کانال پاسخ سوالات باشگاه مشتریان آگاه
https://t.me/bashgahagahanswer
دسترسی به سایت
https://bashgahagahbot.ir