پاسخ سوالات 1400/01/23

📄پاسخ کد سوال: 140001030
🗓 مهلت پاسخ: 1400/01/24 – تا ساعت 23:59
❔سوال : با توجه به گزارش اسفند ماه شرکت ارتباطات سیار ایران، کدام گزینه بیشترین درآمد شناسایی شده در این دوره را داشته است؟
❌گزینه 1: درآمد کارکرد مشترکين خطوط دائمي
❌گزینه 2: درآمد استفاده از امکانات شبکه،توسط ساير شرکتهاي تلفن همراه(اتصال متقابل)
❌گزینه 3: درآمد فروش خطوط جديد تلفن همراه
✅گزینه 4: درآمد کارکرد مشترکين خطوط اعتباري

📄پاسخ کد سوال: 140001031
🗓 مهلت پاسخ: 1400/01/24 – تا ساعت 23:59
❔سوال : با توجه به گزارش اسفند ماه شرکت کترام به ترتیب بیشترین تعداد تولید داخلی، بیشترین تعداد فروش صادراتی و بیشترین نرخ فروش داخلی در این دوره کدام گزینه است؟
❌گزینه 1: محصول لعابدار سايز ۳۰۳۰ – محصول لعابدار سايز ۴۰۴۰ – محصول لعابدار سايز ۶۰۶۰ ❌گزینه 2: محصول لعابدار سايز ۳۰۳۰ – محصول لعابدار سايز ۳۰۳۰ – محصول لعابدار سايز ۳۰۳۰
❌گزینه 3: محصول لعابدار سايز ۶۰۶۰ – محصول لعابدار سايز ۴۰۴۰ – محصول لعابدار سايز ۳۰۳۰ ✅گزینه 4: محصول لعابدار سايز ۱۲۰۶۰ – محصول لعابدار سايز ۱۲۰۶۰ – محصول لعابدار سايز ۱۲۰۶۰

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *