پاسخ سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۷۰۲۷
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : با توجه به گزارش شهریور ماه شرکت شلرد ، کدام گزینه صحیح نیست؟
❌ گزینه ۱: اوره گرانول بیشترین تعداد فروش داخلی را در این دوره داشته است.
❌ گزینه ۲: آمونیاک مایع بیشترین تعداد فروش صادراتی را در این دوره داشته است.
❌ گزینه ۳: از تولیدات این شرکت فقط آمونیاک مایع در این دوره فروش صادراتی داشته است.
✅ گزینه ۴: مجموع فروش صادراتی از مجموع فروش داخلی در این دوره بیشتر بوده است.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۷۰۲۸
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : با توجه به گزارش شهریور ماه شرکت شصفها کدامیک از محصولات شرکت در این دوره بیشترین تعداد تولید صادراتی را داشته است؟
❌ گزینه ۱: انیدرید فتالیک
✅ گزینه ۲: تولوئن
❌ گزینه ۳: مخلوط زایلین
❌ گزینه ۴: پارازایلین

🎁 برای استفاده از تخفیفات سطح ۱۰ باشگاه آگاه کد AQ4073 را در قسمت معرف وارد نمایید.

🤖اولین و معتبرترین ربات معاملات بسته های اعتباری ، وام ، امتیاز 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
https://telegram.me/bashgahagahbot?start=972325759
🔗کانال پاسخ سوالات باشگاه مشتریان آگاه
https://t.me/bashgahagahanswer
دسترسی به سایت
https://bashgahagahbot.ir