پاسخ سوالات کارگزاری آگاه ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۷۰۱۶
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : با توجه به گزارش شهریور ماه شرکت کمرجان، تعداد تولید و تعداد فروش داخلی کدامیک از محصولات در این دوره برابر نیست؟
❌گزینه ۱: تیغه ۱۰
❌گزینه ۲: تیغه ۱۳
❌گزینه ۳: تیغه ۱۵
✅گزینه ۴ر: هیچکدام

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۷۰۱۷
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : ویناس تولید شهریور ماه کدامیک از شرکت های زیر است؟
❌گزینه ۱: قشیر
❌گزینه ۲: قزوین

❌گزینه ۳: قپیرا

✅گزینه ۴: هیچکدام

🎁 برای استفاده از تخفیفات سطح ۱۰ باشگاه آگاه کد AQ4073 را در قسمت معرف وارد نمایید.

🤖اولین و معتبرترین ربات معاملات بسته های اعتباری ، وام ، امتیاز 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
https://telegram.me/bashgahagahbot?start=972325759
🔗کانال پاسخ سوالات باشگاه مشتریان آگاه
https://t.me/bashgahagahanswer
دسترسی به سایت
https://bashgahagahbot.ir