پاسخ سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۷۰۱۴
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : با توجه به گزارش شهریور ماه سشرق، کدامیک از محصولات شرکت در این دوره فروش صادراتی داشته است؟
✅گزینه ۱: سیمان
❌گزینه ۲: کلینکر
❌گزینه ۳: سایر محصولات
❌گزینه ۴: هیچکدام

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۷۰۱۵
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال :موضوع افشای اطلاعات با اهمیت شرکت کباده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، دریافت مجوز تغییر چند درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات بوده است؟
❌گزینه ۱: بیش از ۵ درصد
✅گزینه ۲: بیش از ۱۰ درصد
❌گزینه ۳: بیش از ۱۵ درصد
❌گزینه ۴: بیش از ۲۰ درصد

ربات معاملات آگاه