پاسخ سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۷۰۰۸
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : گروه کدام نماد متفاوت است؟
❌گزینه ۱: شگویا
❌گزینه ۲: شاراک
❌گزینه ۳: پترول
✅گزینه ۴: پتایر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۷۰۰۹
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ – تا ساعت
❔سوال :با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت شرکت کاسپین منتشر شده در تاریخ ۶ مهر ماه، شرکت اقدام به اخذ پروانه تولید کدام آمپول کرده است؟
❌ گزینه ۱ رانیتیدین
✅ گزینه ۲: فاموتیدین
❌ گزینه ۳: کلیدینیوم سی
❌ گزینه ۴: هیچ کدام