پاسخ سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۶۰۴۶
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : با توجه به گزارش مرداد ماه شرکت های “بیمه معلم” و “بیمه ما” کدام گزینه صحیح نیست؟
❌گزینه ۱: بیمه ما در مرداد ماه خسارت بیشتری بابت آتش سوزی پرداخت کرده است.
❌گزینه ۲: بیمه معلم در مرداد ماه خسارت بیشتری بابت درمان پرداخت کرده است.
✅گزینه ۳: مجموع خسارت پرداختی بیمه ما در مرداد ماه بیشتر بوده است.
❌گزینه ۴: هیچکدام

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۶۰۴۷
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال :شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در کدام ماه بیشترین تعداد تولید محصول بنزن را داشته است؟
❌گزینه ۱: مرداد
❌گزینه ۲: تیر
❌گزینه ۳: خرداد
✅گزینه ۴: اردیبهشت


ربات معاملات آگاهhttps://bashgahagahbot.ir/1399/10/05/%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c/