پاسخ سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۶۰۴۵
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : گروه کدام نماد متفاوت است؟
❌گزینه ۱: وبانک
❌گزینه ۲: ونیکی
❌گزینه ۳: شستا
✅گزینه ۴: شپنا

ربات معاملات کارگزاری آگاه