پاسخ سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۶۰۴۳
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : سیمان پاکتی تیپ ۲، تولید مرداد ماه کدام یک از شرکت های زیر است؟
✅گزینه ۱: ساراب
❌گزینه ۲: سابیک
❌گزینه ۳: سبزوا
❌گزینه ۴: هیچکدام

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۶۰۴۴
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال :با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت شرکت قتربت ، منتشر شده در تاریخ ۲۸ شهریور نسبت به کل دارایی ها در سال مالی قبل چند درصد بوده است؟
❌گزینه ۱: ۷ درصد
❌گزینه ۲: ۶ درصد
❌گزینه ۳: ۵ درصد
✅گزینه ۴: ۴درصد