پاسخ سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۶۰۴۱
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : با توجه به گزارش مرداد ماه سدشت (https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=6gkfp0V5pLrVPPNrUTlkUg%3D%3D&rt=0&let=58&ct=0&ft=-1)، کدام یک از محصولات شرکت در این دوره بیشترین تعداد فروش داخلی دراین دوره را داشته است؟
❌گزینه ۱: سیمان فله
✅گزینه ۲: سیمان پاکتی
❌گزینه ۳: کلینکر
❌گزینه ۴: هیچ کدام از محصولات در این دوره فروش نداشته است.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۶۰۴۲
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : بزرگترین سهامدار عمده فسبزوار (http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=37284308569715577#)کدام گزینه است؟
✅گزینه ۱: شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس
❌گزینه ۲: شرکت سرمایه گذاری صباتامین
❌گزینه ۳: شرکت معدنی وصنعتی گل گهر
❌گزینه ۴: هیچ کدام