پاسخ سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۶۰۳۳
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : کنسروهای غیرگوشتی، محصول تولید مرداد ماه کدامیک از شرکت های زیر است؟
❌گزینه ۱: غدام
✅گزینه ۲: غدشت
❌گزینه ۳: غدیس
❌گزینه ۴: هیچکدام

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۶۰۳۴
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت شرکت بیمه اسیا منتشر شده در تاریخ ۲۳ شهریور ماه، موضوع مزایده فروش ملک کدام منطقه از تهران است؟
❌گزینه ۱: جماران
❌گزینه ۲: طرشت
✅گزینه ۳: ولنجک
❌گزینه ۴: رودکی