پاسخ سوالات ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۶۰۳۱
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت شرکت ثبهساز منتشر شده در تاریخ ۳۰ اذر ماه، موضوع مزایده مشارکت در ساخت مسکونی در کدام استان بوده است؟
❌گزینه ۱: تهران
❌گزینه ۲: تبریز
✅گزینه ۳: همدان
❌گزینه ۴: یزد

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۶۰۳۲
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : گروه صنعتی گلرنگ بزرگ ترین سهامدار عمده کدام نماد است؟
❌گزینه ۱: لطیف
✅گزینه ۲: کیمیاتک
❌گزینه ۳: برکت
❌گزینه ۴: هیچکدام