پاسخ سوالات ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

📄پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۱۰۲۸
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : با توجه به گزارش اسفند ماه بیمه تجارت نو، بیشترین خسارت پرداختی مربوط به کدام گزینه است؟
❌گزینه ۱: آتش سوزی
❌گزینه ۲: باربری
❌گزینه ۳: درمان
✅گزینه ۴: ثالث – اجبار ی

📄پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۱۰۲۹
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : با توجه به گزارش اسفند ماه غکورش کدام یک از محصولات این شرکت فروش صادراتی داشته است؟
❌گزینه ۱: روغن خوراکی
❌گزینه ۲: کنجاله
❌گزینه ۳: نهاده های دامی
✅گزینه ۴: هیچکدام