پاسخ سوالات ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

📄پاسخ کد سوال: ۹۹۱۰۰۴۹
🗓 مهلت پاسخ: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ – تا ساعت ۱۷:۰۰
❔سوال : پیشنهاد هیئت مدیره گروه بهمن مبنی بر افزایش سرمایه، منتشر شده در تاریخ ۲۰ دی، چند درصد و از کدام محل است؟
❌گزینه ۱: ۲۰۰۰ درصد از محل آورده نقدی
❌گزینه ۲: ۲۱۰۰ درصد از محل تجدید ارزیابی
✅گزینه ۳: ۲۰۰۰ درصد از محل تجدید ارزیابی
❌گزینه ۴: ۲۱۰۰ درصد از محل آورده نقدی

📄پاسخ کد سوال: ۹۹۱۰۰۵۰
🗓 مهلت پاسخ: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ – تا ساعت ۱۷:۰۰
❔سوال : کدام یک از عبارت های زیر در مورد صورت های مالی ۱۲ ماهه سال ۹۹ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (حسابرسی شده) صحیح است؟
❌گزینه ۱: موجودی نقد شرکت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
❌گزینه ۲: سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
✅گزینه ۳: سود عملیاتی شرکت نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
❌گزینه ۴: تعدیلات سنواتی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است