پاسخ سوالات ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

📄پاسخ کد سوال: ۹۹۱۰۰۴۱
🗓 مهلت پاسخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ – تا ساعت ۱۷:۰۰
❔سوال : کدام یک از نمادهای زیر به بورس کالا تعلق ندارد؟
❌گزینه ۱: زر
✅گزینه ۲: تسه
❌گزینه ۳: زعف
❌گزینه ۴: طلا

📄پاسخ کد سوال: ۹۹۱۰۰۴۲
🗓 مهلت پاسخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ – تا ساعت ۱۷:۰۰
❔سوال : شرکت سرمایه گذاری سپه در کدام یک از نمادهای زیر سهامدار عمده نیست؟
❌گزینه ۱: کگل
❌گزینه ۲: کچاد
❌گزینه ۳: ساراب
✅گزینه ۴: فارس