پاسخ سوالات ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

📄پاسخ کد سوال: ۹۹۱۰۰۳۱
🗓 مهلت پاسخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ – تا ساعت ۱۷:۰۰
❔سوال : با توجه به گزارش آذر ماه شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران، درصد پیشرفت فیزیکی کدام پروژه در پایان ماه بیشتر است؟
❌ گزینه ۱: مجموعه تجاری کوهسنگی مشهد
❌ گزینه ۲: بلوک مشارکتی A1
✅ گزینه ۳: بلوکهای آپارتمانی B1-B5
❌ گزینه ۴: فروشگاه

📄پاسخ کد سوال: ۹۹۱۰۰۳۲
🗓 مهلت پاسخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ – تا ساعت ۱۷:۰۰
❔سوال : با توجه به اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) شرکت ملی صنایع مس ایران تعداد فروش کدامیک از محصولات در این دوره بیشتر بوده است؟
❌ گزینه ۱: کاتد
❌ گزینه ۲: مفتول
✅ گزینه ۳: کنسانتره مولیبدن
❌گزینه ۴: سنگ سولفور