پاسخ سوالات ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

📄پاسخ کد سوال: ۹۹۱۰۰۲۹

🗓 مهلت پاسخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ – تا ساعت ۱۷:۰۰

❔سوال : براساس اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) نماد پترول، سود سهام مصوب این شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته چند درصد تغییر کرده است؟

✅گزینه ۱: ۱۳۳ درصد

❌گزینه ۲: ۳۱ درصد
❌گزینه ۳: ۲۵ درصد
❌گزینه ۴: ۱۳۱ درصد
📄پاسخ کد سوال: ۹۹۱۰۰۳۰❌ لغو شد