پاسخ سوالات ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

📄پاسخ کد سوال: ۹۹۱۰۰۲۷
🗓 مهلت پاسخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ – تا ساعت ۱۷:۰۰
❔سوال : با توجه به گزارش آذر ماه بیمه اتکایی امین خسارت پرداختی برای کدام گزینه در این دوره بیشتر بوده است؟
❌ گزینه ۱: آتش سوزی
✅ گزینه ۲: باربری
❌ گزینه ۳: کشتی
❌ گزینه ۴: هواپیما

📄پاسخ کد سوال: ۹۹۱۰۰۲۸
🗓 مهلت پاسخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ – تا ساعت ۱۷:۰۰
❔سوال : کدام گزینه محصولات تولیدی شرکت سیمان شمال در آذر ماه است؟
❌ گزینه ۱: سیمان سفید، سیمان پرتلند ضد سولفات
❌ گزینه ۲: سیمان خاکستری، سیمان پرتلند
✅ گزینه ۳: سیمان خاکستری، سیمان سفید
❌گزینه ۴: سیمان سفید، سیمان پوزولان