پاسخ سوالات ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

📄پاسخ کد سوال: ۹۹۱۰۰۲۵
🗓 مهلت پاسخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ – تا ساعت ۱۷:۰۰
❔سوال : ارزش معاملات کدام نماد بانکی در
تاریخ ۲۲ آذر ماه کمتر است؟
✅ گزینه ۱: وخاور
❌ گزینه ۲: وبصادر
❌ گزینه ۳: وتجارت
❌ گزینه ۴: وپارسA

📄پاسخ کد سوال: ۹۹۱۰۰۲۶
🗓 مهلت پاسخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ – تا ساعت ۱۷:۰۰
❔سوال : با توجه به گزارش آبان ماه شرکت همکاران
سیستم، درآمد شناسایی شده کدام گزینه در این دوره
بیشتر است؟
✅ گزینه ۱: فروش نرم افزار
❌ گزینه ۲: درآمد اجاره نرم افزار و فضاهای رایانه ای
❌ گزینه ۳: درآمد خدمات پشتیبانی
❌ گزینه ۴: درآمد آموزش داخلی