پاسخ سوالات ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

📄پاسخ کد سوال: ۹۹۱۰۰۱۹
🗓 مهلت پاسخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ – تا ساعت ۱۷:۰۰
❔سوال : مقدار تولید گرانول تقویت شده (GF) شرکت پلی اکریل ایران در دوره یکماهه آبان چند تن است؟
❌ گزینه ۱: ۱۳۲ تن
✅ گزینه ۲: ۱۰۰ تن
❌ گزینه ۳: ۱۱۵ تن
❌ گزینه ۴: ۱۰۲ تن

📄پاسخ کد سوال: ۹۹۱۰۰۲۰
🗓 مهلت پاسخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ – تا ساعت ۱۷:۰۰
❔سوال : طبق گزارش آبان ماه نماد شاملا، مجموع تعداد فروش داخلی و فروش صادراتی پودر سولفات سدیم در این دوره چند تن است؟
✅ گزینه ۱: ۱۵۲۱۳ تن
❌ گزینه ۲: ۱۵۱۱۵ تن
❌ گزینه ۳: ۱۵۵۵۴ تن
❌ گزینه ۴: ۱۵۲۱۱ تن