پاسخ سوالات ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

📄پاسخ کد سوال: ۹۹۱۰۰۱۷
🗓 مهلت پاسخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ – تا ساعت ۱۷:۰۰
❔سوال : افشای اطلاعات با اهمیت آّبان ماه بیمه تجارت نو در تاریخ ۱ دی در چه زمینه ای است؟
❌ گزینه ۱: برنده شدن مناقصه صدور بیمه نامه های فخوز
✅ گزینه ۲: برنده شدن مناقصه صدور بیمه نامه های خساپا
❌ گزینه ۳: برنده شدن مناقصه صدور بیمه نامه دریایی حکشتی
❌ گزینه ۴: برنده شدن مناقصه صدور بیمه نامه ریلی حسیر

📄پاسخ کد سوال: ۹۹۱۰۰۱۸
🗓 مهلت پاسخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ – تا ساعت ۱۷:۰۰
❔سوال : بر مبنای صورت های مالی میاندوره ای منتھی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، بیشترین تغییرات ارزش بازار پورتفوی بورسی این شرکت در دوره مذکور مربوط به کدام نماد است؟
❌ گزینه ۱: وبملت
❌ گزینه ۲: فولاد
❌ گزینه ۳: وملت
✅ گزینه ۴: وتجارت